Posts

 • Xóa bỏ đuôi ?v=e14da64a5617 sau tên miền trong Wordpress

  ?v=e14da64a5617 là do tính năng tự động phát hiện địa điểm của khách hàng trong WooCommerce. Việc hiển thị này ảnh hưởng khá nhiều đến URL của bạn, mặt khác cũng ảnh hưởng đến SEO. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bỏ đuôi này như sau.

 • Hướng dẫn cấu hình ngăn chặn DDOS qua Memcached

  I. Giới thiệu

 • Cấu hình SFTP bằng SSH Key với FileZilla

  Bạn đang quản trị VPS và cấu hình bảo mật trên VPS không cho thực hiện SSH bằng mật khẩu mà thực hiện SSH qua SSH Key. Vì vậy việc bạn thực hiện upload dữ liệu thông qua FTP sẽ không thực hiện được. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện dùng SSH Key với phần mềm FileZilla thông qua giao thức SFTP.

 • Cài đặt chứng chỉ SSL lên máy chủ Ubuntu sử dụng webserver Apache

  Trước đây mình có hướng dẫn về cài đặt SSL cho webserver Apache trên CentOS, vậy còn cài đặt trên Ubuntu thì sẽ như thế nào, cùng mình tìm hiểu nhé.

 • Tao SSH Key Linux

  Trước đây mình có hướng dẫn bạn cách tạo SSH key VPS trên hệ điều hành Windows, nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn thực hiện tạo SSH key cho hệ điều hành Linux.

subscribe via RSS