?v=e14da64a5617 là do tính năng tự động phát hiện địa điểm của khách hàng trong WooCommerce. Việc hiển thị này ảnh hưởng khá nhiều đến URL của bạn, mặt khác cũng ảnh hưởng đến SEO. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bỏ đuôi này như sau.

Đầu tiên bạn cần login vào trang admin của Wordpress, sau đó chuyển đến WooCommerce, chọn phần Setting(Thiết lập), tìm đến Default customer location (Vị trí khách hàng mặc định) và chọn No location by default(Không có địa điểm mặc định).

Và nếu bạn đang sử dụng plugin cache nào đó, hãy nhớ xóa cache trước khi truy cập lại nhé.

Chúc các bạn thành công.