Add Google Map to website

Đối với các website cần được biết đến chi tiết vị trí như bệnh viện, thẫm mỹ viện, bất động sản… bạn sẽ cần đến Google Map để thêm vào website để người dùng tiện theo dõi vị trí đơn vị của bạn.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện đơn giản như sau.

Đầu tiên, bạn truy cập vào Google Maps, tìm đến địa chỉ của bạn.

Sau đó bạn chọn Chia sẻ(Share)

addmapweb 1

Ở đây bạn chọn sang Nhúng bản đồ(Embed a map)

addmapweb 2

Sau đó chọn SAO CHÉP HTML (COPY HTML).

addmapweb 3

Bạn dán đoạn HTML vừa copy vào vị trí bạn muốn đặt trên website.

Nếu bạn muốn hiển thị maps to hơn thì thêm như sau <iframe width = “100%”scr…..>

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply