Change password admin WordPress

Cách 1: thay đổi tại giao diện đăng nhập tài khoản (đối với trường hợp quên mật khẩu)

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị tại trang domain.com/wp-admin

Ở đây sẽ có dòng “Lost your password”, bạn click vào

change pass admin wp 1

Bước 2: Nhập username hoặc email của tài khoản.

change pass admin wp 2

Sau đó nhấn vào nút “Get New Password”

Tiếp theo bạn kiểm tra lại email của mình, bạn sẽ nhận được một email thông báo reset password.

change pass admin wp 3

Bạn nhấp vào Link đính kèm trong mail để thực hiện đổi password.

Bạn nhập password mới hoặc sử dụng password được tạo sẳn của wordpress.

change pass admin wp 4

Sau đó nhấn vào nút “Reset Password”.

Cách 2: thay đổi password tại giao diện quản trị (đối với trường hợp nhớ mật khẩu)

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị tại trang domain.com/wp-admin

Tìm đến tab User, ở đây sẽ hiển thị ra các user và quyền của user.

Chọn user cần thay đổi, di chuột đến gần tên user sẽ hiển thị chữ “Edit | View”, nhấn Edit

image 6

Hình 1. Giao diện cấu hình user.

Bước 2: Di chuột đến phần Account Management, ở đó sẽ có nút tạo tự động ra password mới, bạn click vào và lưu lại password mới. Cuối cùng nhấn “Update Profile” để hoàn tất.

1 image 7

Cách 3: thay đổi tại phpmyadmin(đối với trường hợp nhớ hoặc quên mật khẩu)

Đầu tiên, cần truy cập vào trang quản trị File Manager, tìm đến file config của wordpress(wp-config.php)

image 8

Hình 2. File wp-config.php

Ở đây sẽ có tên database, bạn cần tìm đúng dòng này:

define( ‘DB_NAME’, ‘tamnguye_wordpress’ );

1 image 16

Ở đây bạn sẽ thấy tên database là “tamnguye_wordpress”, bạn cần nhớ đúng tên database này để sử dụng cho bước tiếp theo.

Bước 2: truy cập đến phpmyadmin,

image 9

Hình 3. Truy cập phpMyAdmin.

Tìm đến tên database đã tìm ở bước 1. Tìm đến table user(mỗi database khác nhau sẽ có tên đầu ngữ khác nhau, nhưng đều chung table user)

Ở đây sẽ có ID, thường thì user admin sẽ được tạo ra đầu tiên sẽ có ID là số thấp, các số còn lại sẽ là account thường.

Ở đầu dòng sẽ có chữ Edit(tiếng anh) hoặc sửa(tiếng việt), sẽ hiển thị sẽ giao diện sau:

image 10

Tìm đến dòng user_pass, chỉnh sửa lại dòng Value , sau đó chọn lại Function MD5, sau đó nhấn Go để lưu lại.

image 11

Cách 4: sử dụng WP CLI nếu hosting, vps có hỗ trợ.

Hướng dẫn

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply