[DirectAdmin] – Change Server IP DirectAdmin

Bạn đang sử dụng DirectAdmin và đang sử dụng license, và bạn đang có nhu cầu đổi lại IP của server. Mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cập nhật lại license trên server mới sau khi bạn đã thực hiện xong các bước thay đổi ở đơn vị cung cấp license DirectAdmin.

Bước 1:

Bạn cần chuẩn bị License ID và Client ID, sau đó bạn thực hiện SSH vào VPS mới.

cd /usr/local/directadmin/scripts 
./getLicense.sh 1234 56789

Chú thích:

  • cd /usr/local/directadmin/scripts : Di chuyển đến thư mục scripts của DirectAdmin
  • .getLicense.sh 1234 56789 : thực hiện lấy license từ Client ID 1234 và license ID 56789

Bước 2:

bạn thực hiện nhập các lệnh sau lên server.

cd /usr/local/directadmin/scripts 
./ipswap.sh 1.2.3.4 4.3.2.1

Chú thích:

  • cd /usr/local/directadmin/scripts : Di chuyển đến thư mục scripts của DirectAdmin
  • ./ipswap.sh 1.2.3.4 4.3.2.1 : thực hiện đổi IP cũ 1.2.3.4 sang IP mới 4.3.2.1

Và bạn chờ khoảng 5-10 phút để quá trình chạy hoàn tất.

Bước 3:

Khởi động lại các service đang chạy trên VPS.

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn thao tác quá trình cập nhật lại license cho DirectAdmin sau khi chuyển IP. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Bài viết tham khảo: How to change your server IP address.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply