[Direct Admin] – Check Version Custombuild

Việc tìm hiểu kiểm tra phiên bản CustomBuild mà hệ thống Directadmin bạn đang sử dụng rất quan trọng, nhưng có nhiều bạn vẫn chưa biết cách xem như thế nào. Cách kiểm tra rất đơn giản, bạn hãy xem qua bài viết này và kiểm tra thứ nhé.

 cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version

Kết quả sẽ hiển thị như sau:

 [[email protected] custombuild]# ./build version
2.0.0-RC7 (rev: 798)

Nhưng trong trường hợp bạn chưa nâng cấp version lên 2.0 hoặc lệnh trên không chạy được thì bạn có thể thử qua lệnh sau:

 cd /usr/local/directadmin/custombuild
grep BUILDSCRIPT_VER build

Chúc các bạn thành công. Nếu không thao tác được có thể bình luận hoặc gửi hỗ trợ cho mình nhé.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply