[DirectAdmin] – Custombuild PHP DirectAdmin

Để sử dụng nhiều phiên bản PHP trên DirectAdmin thì phiên bản CustomBuild trên VPS phải là phiên bản 2.0.

Để xem phiên bản CustomBuild thì bạn có thể xem lại bài viết sau:

Check Version CustomBuild

Ở đây mình sẽ demo cài đặt phiên bản PHP 5.6 và 7.2.

Đầu tiên, bạn thực hiện SSH vào VPS.

Sau đó di chuyển đến thư mục custombuild

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Thực hiện sửa file options.conf hoặc nhập các dòng sau để thay đổi PHP tương ứng.

./build set php1_mode mod_php
./build set php2_mode php-fpm
./build set php1_release 7.2
./build set php2_release 5.6

Tiếp tục chạy hai lệnh sau để build lại PHP, quá trình này sẽ diễn ra khá lâu nên bạn có thể kiểm tra lại sau khoảng 15 phút.

./build php n
./build rewrite_confs

Cuối cùng để set lại phiên bản PHP thì bạn truy cập vào DirectAdmin >> Domain Setup >> Chọn domain >> PHP Version Selector >> Save.

Sau khi chọn xong bạn cần chờ 1-2 phút và truy cập lại website của mình nhé.

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply