[DirectAdmin] – Thay đổi máy chủ tải xuống DirectAdmin

Trong quá trình sử dụng DirectAdmin, bạn sẽ cần update hoặc cài mới theo nhu cầu cần thiết. Tuy nhiên trong trường hợp nào đó thì máy chủ tải về bị chậm hoặc bị lỗi như trường hợp sau:

Untitled
Lỗi máy chủ tải xuống DirectAdmin.

Để xử lý trường hợp này thì các bạn sẽ cần thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện SSH vào VPS của bạn

Bước 2: Thực hiện nhập các lệnh sau để thay đổi máy chủ tải xuống DirectAdmin.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set_fastest

Chú thích:

  • cd /usr/local/directadmin/scripts : Di chuyển đến thư mục scripts của DirectAdmin
  • ./build update: Thực hiện cập nhật lại CustomBuild scripts
  • ./build set_fastest: Thay đổi máy chủ tải xuống hiện tại DirectAdmin sang máy chủ có tốc độ tốt nhất.

Trong trường hợp như ảnh lỗi bên trên của mình thì việc thực hiện nhập lệnh ./build update sẽ không thành công, vì vậy bạn sẽ cần thực hiện như sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
vi options.conf

Sau đó bạn tìm đến dòng downloadserver= và thực hiện thay đổi máy chủ tải xuống theo một trong các máy chủ dưới đây.

files1.directadmin.com  – USA main server
files2.directadmin.com  – USA
files3.directadmin.com  – USA
files5.directadmin.com  – Bruges, Belgium
files6.directadmin.com  – Netherlands
files7.directadmin.com  – Netherlands
files8.directadmin.com  – Israel
files9.directadmin.com  – USA
files10.directadmin.com – Thailand
files11.directadmin.com – Italy
files12.directadmin.com – Hong Kong, China
files13.directadmin.com – Iran
files14.directadmin.com – Vietnam
files15.directadmin.com – Italy
files16.directadmin.com – Ukraine
files17.directadmin.com – Singapore
files18.directadmin.com – Turkey
files19.directadmin.com – Japan
files20.directadmin.com – Iran
files22.directadmin.com – Netherlands
files23.directadmin.com – Iran
files24.directadmin.com – Poland
files25.directadmin.com – Vietnam
files26.directadmin.com – Belgium
files27.directadmin.com – Iran

Nếu bạn có VPS đặt tại Việt Nam thì bạn có thể dùng máy chủ files14.directadmin.com, files17.directadmin.com, files25.directadmin.com sẽ cho tốc độ tải về tốt nhất.

Link tài liệu tham khảo: https://help.directadmin.com/item.php?id=305

Các bài viết về DirectAdmin các bạn có thể xem lại theo liên kết bên dưới.

Bài viết về DirectAdmin.

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply