[EasyEngine] – Renew SSL Certificate

Để renew SSL certificate trên VPS sử dụng EasyEngine của một website bạn thực hiện như sau:

ee site ssl-renew domain.com

Và để renew toàn bộ chứng chỉ thì bạn sử dụng lệnh sau:

ee site ssl-renew --all

Ngoài ra, để sử dụng chứng chỉ SSL khác thì bạn nhập lệnh như sau:

ee site create example.com --ssl=custom --ssl-key=/root/certificate.key --ssl-crt=/root/certificate.crt

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply