[EasyEngine] – Add new website and setup SSL

Sau khi cài đặt Easy Engine hoàn tất, bạn hãy làm theo cách sau để bắt đầu cài đặt nhanh wordpress, bật mí cho bạn là Easy Engine hỗ trợ rất tốt cho WordPress.

ee site create example.com --wp

hoặc lệnh sau

ee site create example.com --type=wp

Ngoài ra bạn có thể cấu hình thêm cache bằng cách thêm các thông số như sau:

[–cache] : sử dụng cache.

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ được thông báo đầy đủ các account liên quan. Một điều hay là user được tạo khó nhớ, với tên tiếng anh không phải user mặc định là admin.

easyengine createweb 1

Và để cài SSL Let’s Encrypt, bạn nhập lệnh sau:

ee site update example.com --letsencrypt

Chúc các bạn thành công. Nếu không thao tác được có thể bình luận hoặc gửi hỗ trợ cho mình nhé.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply