[EasyEngine] – Enable admin tools

Phiên bản EasyEngine v4 đã hỗ trợ cho bạn quản trị trang web của mình tốt hơn. Mặc định thì tính năng này sẽ không được bật, bạn cần phải bật thủ công, mình sẽ hướng dẫn bạn cách bật tính năng này.

Bạn nhập lệnh sau để bật tính năng admin lên:

ee admin-tools enable domain.com

Thông tin truy cập vào giao diện admin bạn lấy như sau

ee auth list global

Và để truy cập admin trên trình duyệt, bạn nhập trên trình duyệt domain.com/ee-admin/ và sử dụng username và password vừa xem được ở lệnh trên để đăng nhập.

Ở đây bạn sẽ thấy được các thông tin như opcache, nginx status, phpmyadmin, phpinfo

Và để đăng nhập vào phpmyadmin bạn chọn vào pma hoặc nhập domain.com/ee-admin/pma trên trình duyệt. Thông tin đăng nhập bạn lấy thông tin theo lệnh sau:

ee site info example.com
| DB Host | global-db |
| DB User | example.com-c1O1a7 |
| DB Password | dg5T9GNhr4Ah |

Nguồn: EasyEngine

Chúc các bạn thành công. Nếu không thao tác được có thể bình luận hoặc gửi hỗ trợ cho mình nhé.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply