[EasyEngine] – Install EasyEngine

EasyEngine là một Python script cho mục đích tự động cài đặt webserver NGINX dành riêng cho WordPress tối ưu, script này sẽ hoạt động trên các máy chủ hệ điều hành Ubuntu hoặc Debian.

Phiên bản hệ điều hành hỗ trợ:

  • Ubuntu 14.04, 16.04  và 18.04
  • Debian 8

Port yêu cầu của EasyEngine

  • 22/TCP (Inbound/Outbound) : Standard SSH port
  • 80/TCP (Inbound/Outbound) : Standard HTTP port
  • 443/TCP(Inbound/Outbound) : Standard HTTPS port
  • 11371/TCP (Outbound) : To connect to GPG Key Server

Để cài đặt EasyEngine, bạn cần SSH vào VPS và chỉ thực hiện lệnh sau và đợi 5 – 10 phút là quá trình cài đặt hoàn tất.

wget -qO ee rt.cx/ee4 && sudo bash ee

Sau khi cài xong sẽ có thông báo như sau

installeasyengine

Chúc các bạn thành công

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply