[EasyEngine] – Update Version EasyEngine

EasyEngine vừa update version lên v4.0.15, hãy xem qua phiên bản mới này hỗ trợ cho bạn những gì nhé.

Để kiểm tra phiên bản đang sử dụng hiện tại bạn nhấn dòng lệnh sau:

ee --version

Và bạn có thể nhấn lệnh sau để thực hiện update

ee help

Để xem trạng thái thực hiện quá trình update thì bạn có thể mở một cửa sổ mới và nhập lệnh

tail -f /opt/easyengine/logs/ee.log

Hỗ trợ PHP 7.4

EasyEngine hiện có PHP 5.6, 7.2 và 7.3. Trong lần update mới này đã hỗ trợ thêm PHP 7.4. Và bạn có thể tạo website mới và update website cũ đã chạy bằng lệnh sau:

ee site create example.com --type=php --php=7.4 
ee site create example.com --type=wp --php=7.4
ee site update example.com --php=5.6 
ee site update example.com --php=7.0
ee site update example.com --php=7.2
ee site update example.com --php=7.3
ee site update example.com --php=7.4

Chúc các bạn thành công. Nếu không thao tác được có thể bình luận hoặc gửi hỗ trợ cho mình nhé.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply