[EasyEngine] – WP-CLI

Khi sử dụng WordPress thì một tính năng khá hay mà những ai có kiến thức về Linux khá thích dùng, đó là WP-CLI. Và EasyEngine cũng đã tích hợp tính năng này.

Để sử dụng tính năng WP-CLI, bạn thực hiện nhập lệnh sau:

ee shell domain.com

Đây là một ví dụ.

[email protected]:~# ee shell thanhtam.co.uk
^_^[[email protected]:~/htdocs]$ wp user list
+----+----------------+---------------+-------------------------+---------------------+---------------+
| ID | user_login | display_name | user_email | user_registered | roles |
+----+----------------+---------------+-------------------------+---------------------+---------------+
| 1 | zealous-euclid | thanhtam | [email protected] | 2019-07-12 03:47:57 | administrator |
+----+----------------+---------------+-------------------------+---------------------+---------------+

Để thoát WP-CLI bạn nhập exit thì sẽ trở về màn hình cửa sổ lệnh bình thường.

Chúc các bạn thành công. Nếu không thao tác được có thể bình luận hoặc gửi hỗ trợ cho mình nhé.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply