Lỗi không truy cập web trên trình duyệt Internet Explorer

Sẽ có những trường hợp bạn còn phải sử dụng trình duyệt web phiên bản cũ, lúc đó sẽ có trường hợp truy cập web không được, nhưng trình duyệt khác lại vào được. Trường hợp này là do trình duyệt của bạn đã cũ, không hỗ trợ được những web có những yêu cầu cao hơn, ví dụ như SSL.

Link check website hỗ trợ SSL phiên bản nào:

https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html

web internet explorer 1

Và bạn cũng kiểm tra được phiên bản thiết bị đang sử dụng sẽ truy cập được thông qua SSL nào.

web internet explorer 2

Hiện tại thì TLS 1.2 đang sử dụng khá phổ biến và là chuẩn của các website.

Đối với Windows XP hay Windows 7, trình duyệt Internet Explorer phiên bản cũ (version 8,9,10) thì sẽ không hỗ trợ SSL phiên bản mới mà cần phải bật lên thủ công.

Cách bật như sau:

Bước 1: Bật menu Setting, sau đó chọn Internet options.

web internet explorer 3

Bước 2: Chuyển sang tab Advanced

Bước 3: Bạn tick chọn các phiên bản SSL như TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2:

web internet explorer 4

Bước 4: Nhấn Apply và sau đó nhấn OK.

Bây giờ bạn hãy kiểm tra lại truy cập nhé.

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply