[Cpanel] – Quản lý tập tin trên Cpanel bằng File Manager

 • Sau khi truy cập được vào Cpanel, để có thể quản lý các tập tin một cách hiệu quả, bạn cần phải truy cập vào File Manager.
 • Ngay tại giao diện chính của Cpanel sẽ thấy được File Manager.
image 1
Cách truy cập Cpanel.
 • Giao diện chính của File Manager khá đơn giản và dễ sử dụng.
image 2
Giao diện chính của File Manager.
 • Phần 1 ở bên trái chứa các thư mục mặc định.
 • Phần 2 ở bên phải chứa các thư mục con và tập tin.
 • Ngoài ra ở bên trên có thanh điều khiển dùng để thêm tập tin, thư mục, upload dữ liệu,… Phía bên góc phải là thanh tìm kiếm và cài đặt thêm của Cpanel.

Upload dữ liệu

 • Tại dòng giao diện chính của cPanel, chọn Upload để đưa tập tin lên hosting.
 • File Manager sẽ chuyển sang giao diện khác dùng để upload tập tin.
image 3
Giao diện chọn tập tin upload.
 • Sau khi chọn tập tin, tập tin sẽ được upload lên hosting và thanh trạng thái thông báo tình trạng upload.
image 4
Thanh trạng thái upload.
 • Sau khi tập tin được upload xong, nhấn “Go Back to ….” để về lại File Manager.
 • Bạn sẽ xem được tập tin của mình sau khi upload xong.
image 5
Tập tin được upload xong.

Thực thi cơ bản

Để xem có thể làm gì được với một file, nhấp chuột phải vào file, sẽ có các thông số:

image 6
Một file có thể làm được gì.
 • Download: dùng để download tập tin về máy cá nhân.
 • View: dùng để xem nội dung bên trong tập tin.
 • Edit: dùng để chỉnh sửa nội dung bên trong tập tin.
 • Move: dùng để di chuyển file sang một nơi khác.
 • Copy: dùng để sao chép tập tin.
 • Rename: dùng để thay đổi tên của tập tin.
 • Change Permissions: dùng để thay đổi quyền của tập tin hay thư mục.
 • Delete: dùng để xóa tập tin hoặc thư mục.
 • Compress: dùng để nén tập tin hoặc thư mục.
 • Vì Cpanel là một công cụ chạy trên môi trường Linux cho nên phân quyền tập tin, thư mục cũng giống theo Linux.

Phân quyền tập tin, thư mục

 • Vì Cpanel là một công cụ chạy trên môi trường Linux cho nên phân quyền tập tin, thư mục cũng giống theo Linux.

Quyền sẽ được tính theo công thức: user = r + w + e

  Owner Group Other
Read(r) 4 4 4
Write(w) 2 2 2
Excute(e) 1 1 1

Ví dụ: nếu nhận thấy file có quyền 644 thì chủ sở hữu tập tin sẽ có quyền đọc và sửa, những tài khoản thuộc cùng group hoặc những truy cập ngoài sẽ chỉ có quyền đọc.

 • Đa số đối với thư mục sẽ có quyền 755, file sẽ là 644.
 • Do File Manager chỉ hỗ trợ hiển thị file đơn giản, cho nên người dùng bình thường sẽ không thấy được những file ẩn(file ẩn là những file cấu hình quan trọng).
 • Để hiển thị file ẩn, người dùng cần chọn Setting ở góc phải giao diện chính, sau đó tick chọn “Show Hidden Files (dotfiles)”
image 7
Cách bật file ẩn.
 • Giao diện chính sau khi chọn xem hết tất cả file ẩn
image 8
Giao diện chính sau khi bật hiển thị file ẩn.

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply