Reset eXtplorer admin password

Bạn quên thông tin đăng nhập vào trình quản lý file eXtplorer, và bạn chưa biết cách reset eXtplorer admin password. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn hãy làm theo nhé.

Đầu tiên, bạn cần SSH vào VPS của mình

Hướng dẫn SSH vào VPS.

Tìm thư mục eXtplorer và file cấu hình

Mặc định thư mục cấu hình eXtplorer sẽ nằm tại thư mục /var/www/extplorer/config.

Đối với WordOps thì thư mục này sẽ nằm tại /var/www/22222/htdocs/files/config

Bạn hãy xem qua file cấu hình .htusers.php

cat /var/www/22222/htdocs/files/config/.htusers.php
<?php
// ensure this file is being included by a parent file
if( !defined( '_JEXEC' ) && !defined( '_VALID_MOS' ) ) die( 'Restricted access' );
$GLOBALS["users"]=array(
array('admin','$2a$08$4t8z9S7ojetWeiOFh/67geoYt6FQmaAaz34rG0kiIHVxvIQ49QDMS','/var/www/22222/htdocs','http://localhost','1','','7',1),
);

Hãy chú ý vào dòng chữ đỏ mình đánh dấu ở trên, đó là password đã được mã hóa, vì vậy để reset eXtplorer admin password bạn cũng cần phải chuyển sang mã MD5 sau đó sửa lại vào vị trí đó.

Tạo mã MD5

Rất đơn giả, bạn chỉ cần nhập lệnh bên dưới, thay password thành mật khẩu mới của bạn là được.

echo -n "password" | md5sum
echo -n "krg8dADbVAYwZdVsLPjK" | md5sum
9124d25b17923ad37371bc6e9a9879cc -

Bạn copy chữ màu đỏ, ngoại trừ dấu (-), và thay vào nội dung mình đã nhắc bạn ở trên.

Cuối cùng, bạn tải lại trang đăng nhập eXtplorer và đăng nhập với thông tin mới nhé.

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply