Sử dụng NETDATA để kiểm tra hoạt động VPS

Trong quá trình sử dụng VPS, Server thì bạn sẽ cần có những thông tin về nhu cầu sử dụng của mình.

Cài đặt NETDATA rất đơn giản, bạn chỉ cần nhập lệnh sau và nhấn ENTER khi script yêu cầu.

 bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh) 

Quá trình cài đặt diễn ra khoảng 10 phút, sau khi cài đặt hoàn tất bạn sẽ có thông tin truy cập như sau:

https://ip:19999/

Bạn có thể sẽ không truy cập được vào đường dẫn trên với port 19999, đừng lo lắng, bạn hãy cho phép port này trên firewall của mình đi nhé.

Giao diện sau khi truy cập được sẽ như sau.

netdata 1

Chúc các bạn thành công. Nếu không thao tác được có thể bình luận hoặc gửi hỗ trợ cho mình nhé.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply