Create account admin WordPress

Trong một vài trường hợp, có thể bạn sẽ tạo thêm một account với quyền administrator khác cho người khác sử dụng, hoặc bạn cũng có thể dùng cho trường hợp dự phòng. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách thêm account bằng 2 cách.

Cách 1: Thêm trong phpmyadmin

Đầu tiên, cần truy cập vào trang quản trị File Manager, tìm đến file config của wordpress.

image 8
Hình 1. File wp-config.

Ở đây sẽ có tên database, bạn cần tìm đúng dòng này:

define( ‘DB_NAME’, ‘tamnguye_wordpress’ );

image 9

Hình 2. Tìm tên database.

Ở đây bạn sẽ thấy tên database là “tamnguye_wordpress”, bạn cần nhớ đúng tên database này để sử dụng cho bước tiếp theo.

Bước 2: Truy cập phpmyadmin.

image 10
Hình 3. Truy cập phpMyAdmin.

Tìm đến tên database đã tìm ở bước 1. Tìm đến table user(mỗi database khác nhau sẽ có tên đầu ngữ khác nhau, nhưng đều chung table user)

Chuyển đến tab Insert.

image 17
Hình 4. Chọn table, bảng user và thêm account.

Ở đây, bạn cần phải nhập các thông tin của một user mới.

  • ID: Bạn bỏ trống hệ thống tự động sinh ra ID của bạn.
  • user_login: Tên đăng nhập của bạn.
  • user_pass: Mật khẩu đăng nhập tài khoản. Lưu ý ở phần password này, bạn khi pass cần tạo ở bên phần Value nhưng ở phần Function bạn cần phải click vào dấu mũi tên rồi chọn MD5.
  • user_email: Email của bạn.
  • display_name: Tên hiển thị tài khoản của bạn.
  • user_registered: Ngày đăng ký tài khoản.
image 18
Nhập các thông tin cần thiết cho một user.

Những phần còn lại bạn bỏ trống hoặc ghi thông tin đầy đủ đều được. Sau đó nhấn Go để lưu lại.

Lưu ý: Thực thi xong sẽ có dòng “Inserted row id …”. Bạn cần phải nhớ con số theo sau để sử dụng cho bước tiếp theo, ở đây mình là 4.

image 19
ID của account.

Bước 3: Bạn truy cập bảng wp_usermeta., sau đó chọn mục Insert như các bước đã làm ở phía trên.

image 20
Chọn table usermeta và thêm dữ liệu.

Sau đó thêm những thông tin như sau:

  • unmeta_Id: bỏ qua (trường này sẽ được tự động điền).
  • user_Id: đây sẽ là id của tài khoản mà bạn đã tạo ở bước trên (tôi đã chọn số 9)
  • meta_key: điền giá trị sau: wp_capabilities
  • meta_value: điền thông tin: a:1:{s:13:”administrator”;s:1:”1″;}
image 21
Thông tin của một usermeta.

Nhấn Go để lưu lại.

Cách 2: Thêm trong file functions.php

Bước 1: Truy cập đến đường dẫn file function.php trong thư mục theme đang sử dụng.

Đường dẫn: public_html/wp-content/themes/(theme đang sử dụng)/function.php

image 22
Vị trí file functions.php.

Bước 2: Bạn cần chèn đoạn code sau vào file functions.php.

add_action( ‘init’, function () {          
$username = ‘admin’;          
$password = ‘password’;          
$email_address = ‘[email protected]’;          
if ( ! username_exists( $username ) ) {                    
$user_id = wp_create_user( $username, $password, $email_address );                    
$user = new WP_User( $user_id );                    
$user->set_role( ‘administrator’ );          
}
} );

Bạn hãy thay đổi thông tin adminpassword và [email protected] thành thông tin của bạn. Sau đó hãy lưu lại. 

Bước 3: Truy cập lại web của bạn để code được thực thi.

Và bây giờ bạn hãy lấy thông tin đó truy cập vào website WordPress của bạn. Sau khi đăng nhập thành công. Thông tin bạn mới thêm trong file functions.php sẽ tự động được lưu vào database.

image 23

Bước 4: Bạn hãy xóa đoạn code thêm ở bước 2 trong file functions.php đi nhé.

Nếu bạn có thắc mắc gì, vui lòng comment hoặc gửi liên hệ cho mình tại đây.

Chúc các bạn thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply