Thiết lập SMTP Gmail cho website WordPress

Khi bạn cấu hình xong Contact Form 7 nhưng chưa nhận được mail gửi về, bạn cần phải cấu hình thêm SMTP để có thể nhận được mail.

Bước 1: Tạo mật khẩu ứng dụng

Ở đây bạn cần phải có một tài khoản Gmail, bạn truy cập đến Tài khoản Google/ Bảo mật/ Mật khẩu ứng dụng

smtpgmail 1

Bước tiếp theo, bạn chọn ứng dụng và thiết bị sử dụng, ở đây bạn có thể chọn ứng dụng Thư và thiết bị là Windows, sau đó bạn nhấn Tạo

smtpgmail 2

Sau khi tạo xong, bạn sẽ có một password dùng để sử dụng.

smtpgmail 3

Bạn sử dụng password ứng dụng này và điền vào plugin Easy WP SMTP.

Bước 2: Cài plugin Easy WP SMTP.

Bạn tìm plugin này và cài đặt nó.

smtpgmail 4

Bắt đầu cấu hình plugin tại tab SMTP Settings

smtpgmail 5

Thông tin các bạn điền như sau:

  • SMTP Host: smtp.gmail.com
  • Type of Encrytion: SSL/TLS
  • SMTP Port: 465
  • SMTP Authentication: Yes
  • SMTP Username/Password: thông tin account gmail và mật khẩu ứng dụng tạo ở bước 1.

Sau khi điền hoàn tất, các bạn lưu lại.

Chuyển sang tab Test Mail để kiểm tra, nhập mail nhận và tin nhắn mẫu, kết quả trả về như sau là thành công.

smtpgmail 6
smtpgmail 7

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply