[WordOps] – Giới thiệu về WordOps

WordOps cung cấp khả năng triển khai WordPress nhanh và bảo mật với Nginx bằng cách sử dụng các lệnh đơn giản và dễ nhớ. Được bổ sung từ EasyEngine v3, nó đã hơn nhiều so với phiên bản EEv3 cập nhật với một số tính năng mới bao gồm Chứng chỉ SSL ký tự đại diện với hỗ trợ xác thực API DNS, tối ưu hóa nhân Linux hoặc gói Nginx tùy chỉnh mới với TLS v1.3 và Hỗ trợ HPACK của Cloudflare HTTP / 2.

Yêu cầu phần cứng

Cấu hình tối thiểu:

 • Dung lượng: 100MB
 • Ram: 512MB

Cấu hình khuyến nghị:

 • Dung lượng: 20GB
 • Ram: 2GB
 • CPU: đa nhân

Nền tảng ảo hóa

 • VMware
 • XEN
 • OpenVZ
 • KVM
 • Hyper-V
 • LXC / LXD

Hệ điều hành hỗ trợ

 • Ubuntu 16.04 x86_64, 18.04 x86_64
 • Debian 9 x86_64, 10 x86_64
 • Raspbian 9 armv7l, 10 armv7l

Hosting WordPress chất lượng cao

Reply